Terapia manualna

Terapia Manualna zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń narządu ruchu. Dolegliwości chorych są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Medycyna manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów kończyn, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.

Właściwe postępowanie z zakresu medycyny manualnej jest złożone, a składają się na nią przede wszystkim dokładne i szczegółowe badanie, poprzedzone wywiadem. Założenie hipotezy zgodnej z wykonanym badaniem oraz uzasadnione dobranie odpowiednich technik terapeutycznych do stanu i problemu, z jakim zgłasza się do nas pacjent.