Kinetic Control

Jest to nowoczesna metoda fizjoterapeutyczna, która istnieje na świecie od 1995 roku. Koncepcja pozwala na kompleksowe spojrzenie na pacjenta – począwszy od diagnostyki po programowanie procesu rehabilitacji i leczenia. Koncepcja zajmuje się analizą ruchu i jego funkcji.

Praca według tej koncepcji pozwala zrozumieć w jaki sposób ruch (niekontrolowany/nieprawidłowy) wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom. W pracy z pacjentem wykorzystuje się szereg testów funkcjonalnych, które pozwalają zlokalizować w organizmie „słabe punkty”, do których będziemy zaliczać między innymi: ograniczenia i deficyty w zakresie stabilności, mobilności i kontroli motorycznej.