Metody terapii

W mojej pracy wykorzystuję całą wiedzę oraz doświadczenie jakie zdobyłam. Dzięki licznym kursom oraz szkoleniom opanowałam niżej wymienione metody pracy z pacjentami.