Pierwsza wizyta

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ ?

1. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Zabierz ze sobą całą posiadaną dokumentację medyczną (zdjęcia RTG, MRI, CT, wyniki badań), w przypadku stwierdzenia jej braków terapeuta może odmówić dalszej terapii oraz zlecić pacjentowi wykonanie dodatkowych badań.

2. STRÓJ

Podczas wizyty niezbędny będzie strój sportowy (bielizna lub spodenki,t-shirt) oraz w przypadku terapii zawierającej ćwiczenia fizyczne buty sportowe.

3. INNE

Przed wizytą nie należy zażywać środków przeciwbólowych, mogą one znacznie utrudnić diagnozę problemu.