Polityka prywatności

Używane pojęcia:

Administrator – Magdalena Mikołajczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rehab Gabinet Fizjoterapii Magdalena Mikołajczyk z siedzibą w Będzin, św. Brata Alberta 13/1, e-mail: info@rehabfizjoterapia.pl

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.rehabfizjoterapia.pl

Użytkownik – każda osoba (prywatna lub reprezentująca firmę), która korzysta ze strony

Usługa – działanie zlecone przez Użytkownika, np. prośba o kontakt.

1. Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Administrator.

1.2 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:

  • formularz kontaktowy,
  • newsletter

1.4. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji zleconej Usługi.

1.5. Administrator gwarantuje poufność danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.

1.6. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do podjęcia akcji wymaganej przez dany formularz.

1.7. Administrator zapewnia, że przekazane dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

1.8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych Użytkownika podmiotom trzecim. Wyjątkiem może być obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie
zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

1.9. Administrator zapewnia, że nie powierza przechowywania danych osobowych.

1.10. Użytkownikowi przysługuje:

a. prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,

b. prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

1.11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na
adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

2. Pliki cookies

2.1 Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.2 Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie może uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach
marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

2.3 Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

2.4 Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Inne technologie

3.1. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • Kod śledzenia Google Analytics,
  • Kod Pixel Facebooka

3.2. Korzystanie ze Strony powoduje zapisanie na serwerze logów. Są to dane, które obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym Użytkownika, datę i czas serwera. Dane zapisane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.