Pierwsza wizyta

Czas: 45-90 minut.
Cena: 70 zł.

Na pierwszej wizycie przeprowadza się szczegółowy wywiad, badanie funkcjonalne. Brak przeciwwskazań umożliwia wykonanie terapii na podstawie diagnozy fizjoterapeutycznej.